Cara mudah bagi mengatur masa agar selamat dunia akhirat.